CO2-raportin kautta kuntien ja kaupunkien on mahdollista seurata kasvihuonekaasupäästöjensä vuosittaista kehitystä. Kaikkien kuntien kasvihuonekaasupäästöt on laskettu vertailukelpoisesti kansainvälisiin laskentastandardeihin pohjautuen. Tutustu kuntien kasvihuonekaasupäästöihin ja tee vertailuja muihin kuntiin alla olevasta valikosta.

CO2-raportin laskentamenetelmä on kuvattu tarkemmin täällä (pdf / 1.3 MB).

Alueen valinta

Vertailukuvien kunnat

Tarkasteltavat sektorit

Tarkasteltavat vuodet

Tarkasteltavat päästöt

Poista valinnat